ארכיון שיעוריםיום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת

ערלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שאלות ערלה בזנים חדשים

יום עיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

כלאי זרעים בגינה, בבית, בעציצים ובנבטים

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי שאול ריכנברג שליט"א

שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדר קרן המעשרות).

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א

חובת נתינת מעשר ראשון ללוי בזמן הזה

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א

חיוב מעשר שני במינים שאינם טבל מדאורייתא

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגרון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בחובת הפרשת תרו"מ בבית

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי בונים שרייבר שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות בבית