ארכיון שיעוריםהכנת גינת הנוי לשמיטה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

ההדרכה המקצועית, הברורה והמדויקת ביותר שתעזור לך לשמור את השמיטה בגינה שלך!

שביעית- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

שביעית- שיעור סיום

שמיטת כספים – יום עיון ע"ה

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

שמיטת כספים – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ניסים קפלן שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

אוצר בית דין – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שמיטת כספים הוראותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באוצר בית דין.  

ביעור מעשרות- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות. הכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה.

עבודות קרקע בשנת השמיטה- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א

בניה ועבודות בקרקע בשנת השמיטה.

1 6 7 8