ארכיון שיעוריםתרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שליחות בהפרשת תרומות ומעשרות בשווקים ובמפעלים

מוצאי שביעית – יום עיון תשרי ע"ו

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דין ירקות במוצאי שביעית לענין ספיחין ונזרע.

מוצאי שמיטה תשע"ה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

עפ"י משנתו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

גינון בשנת השמיטה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הדרכה לגננים בשנת השמיטה.

הכנת גינת הנוי לשמיטה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

ההדרכה המקצועית, הברורה והמדויקת ביותר שתעזור לך לשמור את השמיטה בגינה שלך!

שביעית- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

שביעית- שיעור סיום

שמיטת כספים – יום עיון ע"ה

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

שמיטת כספים – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ניסים קפלן שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

אוצר בית דין – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שמיטת כספים הוראותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באוצר בית דין.