ארכיון שיעוריםיום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג שליט"א

בדין מעשר עני בגידולים ביתיים

יום עיון ניסן ע"ז

הגאון רבי צבי וובר שליט"א

הפרשה מן המוקף

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תרו"מ באכילת ארעי – בחצר הבית, צימר ובקטיף חוויתי

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

הפרשה תרו"מ מפירות שבבעלות נכרי

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

השאלות ההלכתיות בפטריות

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת הפעילות "שיעורים בישובים – בתרומות ומעשרות"

הלכות חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

הלכות חלה