ארכיון שיעוריםמה בין פרי לירק? הלכה ובוטניקה

הגאון רבי אליהו שוורץ שליט"א

סוגיות מרתקות בעלות השלכות מעשיות במצוות התלויות בארץ שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"  

נאמנות בהפרשת תרומות ומעשרות

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"  

מתי מפרישים תרומות ומעשרות?

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"  

חמץ לאחר הפסח

הגאון הרב יוסף י. אפרתי שליט"א

בענין חמץ לאחר הפסח / אייר תש"פ

יום עיון ניסן תש"פ

הגאון הרב יוסף י. אפרתי שליט"א

גדרי עציץ נקוב ושאינו נקוב

יום עיון ניסן תש"פ

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

בעניין חילול מעשר שני על מטבע שאינו שלו או שאינו ברשותו.

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון הגדול רבי ברוך מ. אזרחי שליט"א

בדיני ערלה  

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי מיכאל גילעדי שליט"א

סוג קמחים שונים בהפרשת חלה

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א

צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א

חיוב מעשרות בגינות ובשטחים ציבוריים

1 2 3 4 5 8