ארכיון שיעוריםיום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שמעון גלאי

שיעור בענייני מצוות התלויות בארץ

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב ישראל בונים שרייבר

השאלות ההלכתיות בהפרשה בחנויות ובשווקים

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב גרשון אדלשטיין

שיחת חיזוק

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שאול רייכנברג שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב נתן זוכובסקי

ערלה באילן שגדל מאליו בחצר בעל הבית

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ערלה באננס וספק ערלה בחו"ל

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א

מעשר עני בספק טבל

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א

הפרשת ונתינת מעשר עני בשווקים