ארכיון שיעוריםזהירות מכלאיים בחצר ובגינה

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

כלאיים בגפן בחצר ובגינה שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

שאלות מצויות בכלאי זרעים /חלק ב'

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

שיעור המשך לשיעור איסור כלאיים בתוך הבית. שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

האם יתכן איסור כלאיים בתוך הבית? חלק א'

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

הלכות כלאיים בגידולים ביתיים – אדניות, עציצים ועוד. שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

הפרשת תרומות ומעשרות מעציצי פרי וירק ביתיים

הגאון רבי אשר בורובסקי שליט"א

תרומות ומעשרות מעציצים שמגדלים בהם פירות, ירקות וכד' בבית, במרפסת ובחצר. שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

על ברכת האילנות בעידן הקורונה והאם ניתן להשלימה.

הגאון רבי אשר בורובסקי שליט"א

ברכת האילנות – עד מתי ניתן לברך? שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

שאלות נפוצות בתרומות ומעשרות למעשה

הגאון רבי חנינא קושלבסקי שליט"א

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

כיצד מפרישים תרומות ומעשרות בצימר, במושב, בבית מלון או סתם על אם הדרך?

הגאון רבי חנינא קושלבסקי שליט"א

כך תפרישו תרומות ומעשרות מחוץ לבית. שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

תוצרת הארץ ותוצרת חו"ל

הגאון רבי חנינא קושלבסקי שליט"א

פרקטיקה מעשית בהפרשת תרו"מ שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

אפרשזיף, נקטרינה… אילנות מורכבים להלכה ולמעשה

הגאון רבי אליהו שוורץ שליט"א

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"  

תהליך התפתחות הזרע להלכה ולמעשה

הגאון רבי אליהו שוורץ שליט"א

סוגיות מרתקות בעלות השלכות מעשיות במצוות התלויות בארץ שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"