ארכיון שיעוריםמוצאי שמיטה תשע"ה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

עפ"י משנתו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

גינון בשנת השמיטה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הדרכה לגננים בשנת השמיטה.

הכנת גינת הנוי לשמיטה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

ההדרכה המקצועית, הברורה והמדויקת ביותר שתעזור לך לשמור את השמיטה בגינה שלך!

שביעית- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

שביעית- שיעור סיום

שמיטת כספים – יום עיון ע"ה

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

שמיטת כספים – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ניסים קפלן שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

אוצר בית דין – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שמיטת כספים הוראותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באוצר בית דין.  

ביעור מעשרות- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות. הכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה.

עבודות קרקע בשנת השמיטה- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א

בניה ועבודות בקרקע בשנת השמיטה.

1 8 9 10