ארכיון שיעוריםביעור מעשרות- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות. הכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה.

עבודות קרקע בשנת השמיטה- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א

בניה ועבודות בקרקע בשנת השמיטה.

1 8 9 10