תרומות ומעשרותשיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת הפעילות "שיעורים בישובים – בתרומות ומעשרות"

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי שאול ריכנברג שליט"א

שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדר קרן המעשרות).

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א

חובת נתינת מעשר ראשון ללוי בזמן הזה

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א

חיוב מעשר שני במינים שאינם טבל מדאורייתא

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגרון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בחובת הפרשת תרו"מ בבית

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי בונים שרייבר שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות בבית

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שליחות בהפרשת תרומות ומעשרות בשווקים ובמפעלים