תרומות ומעשרותיום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שאול רייכנברג שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א

מעשר עני בספק טבל

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א

הפרשת ונתינת מעשר עני בשווקים

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג שליט"א

בדין מעשר עני בגידולים ביתיים

יום עיון ניסן ע"ז

הגאון רבי צבי וובר שליט"א

הפרשה מן המוקף

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תרו"מ באכילת ארעי – בחצר הבית, צימר ובקטיף חוויתי

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

הפרשה תרו"מ מפירות שבבעלות נכרי