תרומות ומעשרותיום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין שליט"א

בתורם משלו על של חברו

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דיני מעשר עני בשנת תשע"ט

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב ישראל בונים שרייבר

השאלות ההלכתיות בהפרשה בחנויות ובשווקים

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שאול רייכנברג שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א

מעשר עני בספק טבל

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א

הפרשת ונתינת מעשר עני בשווקים

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג שליט"א

בדין מעשר עני בגידולים ביתיים