שיעורי הלכה יומיתהלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט'

פרק ט' הלכה א' פרק ט' הלכה ב' פרק ט' הלכה ג' פרק ט' הלכה ד' פרק ט' הלכה ה' פרק ט' הלכה ו' פרק ט' הלכה ז' פרק ט' הלכה ח' פרק ט' הלכה ט' פרק ט' הלכה י' פרק ט' הלכה י"א פרק ט' הלכה י"ב פרק ט' הלכה י"ג פרק ט' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ח'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ח'

פרק ח' הלכה א' פרק ח' הלכה ב' פרק ח' הלכה ג' פרק ח' הלכה ד' פרק ח' הלכה ה' פרק ח' הלכה ו' פרק ח' הלכה ז' פרק ח' הלכה ח' פרק ח' הלכה ט' פרק ח' הלכה י' פרק ח' הלכה י"א פרק ח' הלכה י"ב פרק ח' הלכה י"ג פרק ח' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ז'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ז'

פרק ז' הלכה א' פרק ז' הלכה ב' פרק ז' הלכה ג' פרק ז' הלכה ד' פרק ז' הלכה ה' פרק ז' הלכה ו' פרק ז' הלכה ז' פרק ז' הלכה ח' פרק ז' הלכה ט' פרק ז' הלכה י' פרק ז' הלכה י"ב פרק ז' הלכה י"ג פרק ז' הלכה י"ד פרק ז' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ו'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ו'

פרק ו' הלכה א' פרק ו' הלכה ב' פרק ו' הלכה ג' פרק ו' הלכה ד' פרק ו' הלכה ה' פרק ו' הלכה ו' פרק ו' הלכה ז' פרק ו' הלכה ח' פרק ו' הלכה ט' פרק ו' הלכה י' פרק ו' הלכה י"א פרק ו' הלכה י"ב פרק ו' הלכה י"ג פרק ו' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל

ההלכה היומית בהלכות שמיטה ויובל ההלכה היומית מתעדכנת בשעה 10:00 בבוקר יום חמישי י' אייר פרק ט' הלכה י' – להאזנה: להורדת השיעור לצפיה לחץ כאן פרק ט' הלכה י"א – להאזנה: להורדת השיעור לצפיה לחץ כאן יום שישי י"א אייר פרק ט' הלכה י"ב – להאזנה: להורדת השיעור לצפיה לחץ כאן פרק ט' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ב'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ב'

פרק ב' הלכה א' פרק ב' הלכה ב' פרק ב' הלכה ג' פרק ב' הלכה ד' פרק ב' הלכה ה' פרק ב' הלכה ו' פרק ב' הלכה ז' פרק ב' הלכה ח' פרק ב' הלכה ט' פרק ב' הלכה י' פרק ב' הלכה י"א פרק ב' הלכה י"ב פרק ב' הלכה י"ג פרק ב' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א'

פרק א' הלכה א' פרק א' הלכה ב' פרק א' הלכה ג' פרק א' הלכה ד' פרק א' הלכה ה' פרק א' הלכה ו' פרק א' הלכה ז' פרק א' הלכה ח' פרק א' הלכה ט' פרק א' הלכה י' פרק א' הלכה י"א פרק א' הלכה י"ב פרק א' הלכה י"ג פרק א' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ה'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ה'

פרק ה' הלכה א' פרק ה' הלכה ב' פרק ה' הלכה ג' פרק ה' הלכה ד' פרק ה' הלכה ה' פרק ה' הלכה ו' פרק ה' הלכה ז' פרק ה' הלכה ח' פרק ה' הלכה ט' פרק ה' הלכה י' פרק ה' הלכה י"א פרק ה' הלכה י"ג פרק ה' הלכה י"ד פרק ה' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד'

פרק ד' הלכה א' פרק ד' הלכה ב' פרק ד' הלכה ג' פרק ד' הלכה ד' פרק ד' הלכה ה' פרק ד' הלכה ו' פרק ד' הלכה ז' פרק ד' הלכה ח' פרק ד' הלכה ט' פרק ד' הלכה י' פרק ד' הלכה י"א פרק ד' הלכה י"ב פרק ד' הלכה י"ג פרק ד' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ג'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ג'

פרק ג' הלכה א' פרק ג' הלכה ב' פרק ג' הלכה ג' פרק ג' הלכה ד' פרק ג' הלכה ה' פרק ג' הלכה ו' פרק ג' הלכה ז' פרק ג' הלכה ח' פרק ג' הלכה ט' פרק ג' הלכה י' פרק ג' הלכה י"א