כלל המצוות התלויות בארץיום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת

ערלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שאלות ערלה בזנים חדשים

יום עיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

כלאי זרעים בגינה, בבית, בעציצים ובנבטים