כלל המצוות התלויות בארץיום עיון ניסן תשע"ט

הגאון הגדול רבי ברוך מ. אזרחי שליט"א

בדיני ערלה  

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי מיכאל גילעדי שליט"א

סוג קמחים שונים בהפרשת חלה

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א

צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א

חיוב מעשרות בגינות ובשטחים ציבוריים

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

סדר הפרשת תרומות ומעשרות ביין ביתי

יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון רבי יוסף י. שליט"א

השלכות מעשיות לאחר ביעור מעשרות

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

דין הכרמים שגדלים בהם עשבי בר

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

פירות ישראל שנגמרה מלאכתם ע"י פועלים נכרים

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין שליט"א

בתורם משלו על של חברו

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דיני מעשר עני בשנת תשע"ט