ימי עיוןשמיטת כספים – יום עיון ע"ה

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

שמיטת כספים – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ניסים קפלן שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

אוצר בית דין – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שמיטת כספים הוראותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באוצר בית דין.  

ביעור מעשרות- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות. הכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה.

עבודות קרקע בשנת השמיטה- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א

בניה ועבודות בקרקע בשנת השמיטה.

1 3 4 5