ימי עיוןיום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אריה זילברשטיין שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א

הפרשת ונתינת מעשר עני בשווקים

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א

גדרי עני

יום עיון תשרי ע"ח

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג שליט"א

בדין מעשר עני בגידולים ביתיים

יום עיון ניסן ע"ז

הגאון רבי צבי וובר שליט"א

הפרשה מן המוקף

הלכות חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

הלכות חלה

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת