הלכה כללייום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

פירות ישראל שנגמרה מלאכתם ע"י פועלים נכרים

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין שליט"א

בתורם משלו על של חברו

יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דיני מעשר עני בשנת תשע"ט

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שמעון גלאי

שיעור בענייני מצוות התלויות בארץ

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב ישראל בונים שרייבר

השאלות ההלכתיות בהפרשה בחנויות ובשווקים

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שאול רייכנברג שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב נתן זוכובסקי

ערלה באילן שגדל מאליו בחצר בעל הבית

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ערלה באננס וספק ערלה בחו"ל

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

השאלות ההלכתיות בפטריות