ארכיון שיעוריםיום עיון ניסן תשפ"א

ראש בית המדרש הגאון הרב יוסף י. אפרתי שליט"א

יבול נוכרי בשביעית

יום עיון ניסן תשפ"א

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הכנת גינות הנוי לקראת שמיטה

יום עיון ניסן תשפ"א

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

מלאכת מחשבת במלאכות שביעית

יום עיון ניסן תשפ"א

ראש בית המדרש הגאון הרב יוסף י. אפרתי שלט"א

מקורות ודרכי אספקת תוצרת חקלאית בשביעית

יום עיון ניסן תשפ"א

הגאון רבי אשר וויס שליט"א

בעניני שביעית

יום עיון ניסן תשפ"א

הגאון רבי מ.מ. לובין שליט"א

בדין שדה ובית בשביעית

יום עיון ניסן תשפ"א

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דונר שליט"א

פירות וירקות של שביעית

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט'

פרק ט' הלכה א' פרק ט' הלכה ב' פרק ט' הלכה ג' פרק ט' הלכה ד' פרק ט' הלכה ה' פרק ט' הלכה ו' פרק ט' הלכה ז' פרק ט' הלכה ח' פרק ט' הלכה ט' פרק ט' הלכה י' פרק ט' הלכה י"א פרק ט' הלכה י"ב פרק ט' הלכה י"ג פרק ט' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ח'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ח'

פרק ח' הלכה א' פרק ח' הלכה ב' פרק ח' הלכה ג' פרק ח' הלכה ד' פרק ח' הלכה ה' פרק ח' הלכה ו' פרק ח' הלכה ז' פרק ח' הלכה ח' פרק ח' הלכה ט' פרק ח' הלכה י' פרק ח' הלכה י"א פרק ח' הלכה י"ב פרק ח' הלכה י"ג פרק ח' הלכה

קרא עוד >>

הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ז'

שיעורי הלכה יומית ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ז'

פרק ז' הלכה א' פרק ז' הלכה ב' פרק ז' הלכה ג' פרק ז' הלכה ד' פרק ז' הלכה ה' פרק ז' הלכה ו' פרק ז' הלכה ז' פרק ז' הלכה ח' פרק ז' הלכה ט' פרק ז' הלכה י' פרק ז' הלכה י"ב פרק ז' הלכה י"ג פרק ז' הלכה י"ד פרק ז' הלכה

קרא עוד >>

1 2 3 10