מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

שאלות ותשובות

מעשרות על ענבי בוסר 

שאלה:

האם צריך לעשר ענבי בוסר או שניתן לאכול גם בלי מעשר?

תשובה:

ענבים שהגיעו לשליש גידול וראויים לאכול על ידי הדחק חייבים במעשר. במשנה (מעשרות פ"א מ"ב) "הענבים משהבאישו משעה שחרצניהם נראים בחוץ מרוב מימיהם וזכותם הם מתחייבים במעשרות".

האם צריך לעשר ענבי בוסר או שניתן לאכול גם בלי מעשר?

שיעור כמות החלה להפרשה

שאלה:

אני רגילה להוציא חתיכה קטנה להפרשת חלה, אולם בשיעור ששמעתי בסמינר המורה אמרה שהמנהג להוציא כזית. האם אני צריכה לשנות את הרגלי?

תשובה:

בזמן שהחלה הייתה ניתנת לכהנים היה שיעור מדרבנן להפרשת החלה אולם בזמן הזה שאין נתינת חלה לכהנים המנהג שלא להפריש כשיעור וכתב הרמ"א שנהגו להפריש כזית, וע"כ צריך להפריש כזית לחלה. להרחבת התשובה לחץ כאן >>

אני רגילה להוציא חתיכה קטנה להפרשת חלה, אולם בשיעור ששמעתי בסמינר המורה אמרה שהמנהג להוציא כזית. האם אני צריכה לשנות את הרגלי?

תערובת קמחים

שאלה:

בדרך כלל אני אופה חלות בנפרד, מחיטה ומשיפון. בערב שבת האחרון התערבו לי בטעות קמח שיפון וקמח חיטה, ומאחר שלא היה ניתן להפריד ביניהם, אפיתי חלות מן התערובת. האם הם מצטרפים לשיעור הפרשת חלה?

תשובה:

כאשר קמחים אלו מעורבים יחד, הם מצטרפים לשיעור חלה. ואם יש בהם יחד שיעור להפרשה בברכה, מפרישים בברכה. להרחבת התשובה לחץ כאן ←

בדרך כלל אני אופה חלות בנפרד, מחיטה ומשיפון. בערב שבת האחרון התערבו לי בטעות קמח שיפון וקמח חיטה, ומאחר שלא היה ניתן להפריד ביניהם, אפיתי חלות מן התערובת. האם הם מצטרפים לשיעור הפרשת חלה?

הפרשת חלה על כמה חבילות מצה יחד

שאלה:

כאשר מפרישים חלה מכמה חבילות מצות מכונה שנמצאות בבית, האם צריך לפתוח את כל החבילות או מספיק שהן נוגעות אחת בשנייה?

תשובה:

על הפרשת חלה להיות מן המוקף, ומכיוון שיש שיטות מהו "מוקף" ינהג  לכתחילה לפתוח את כל הקופסאות ולעטוף אותן במפה גדולה עד שיכוסו לגמרי וכך יפריש. לקריאת המאמר המורחב בנושא דיני צירוף סל >>

כאשר מפרישים חלה מכמה חבילות מצות מכונה שנמצאות בבית, האם צריך לפתוח את כל החבילות או מספיק שהן נוגעות אחת בשנייה?

איסור קצירת חדש

שאלה:

האם איסור קצירת חדש נוהג בזמן הזה?

תשובה:

יש אומרים שאין איסור חדש נוהג בזמן הזה כיון שאין קצירת העומר אך דעת כמה מהאחרונים שנוהג אף בימינו ולכן יש להחמיר בזה. להרחבת התשובה לחץ כאן >>

האם איסור קצירת חדש נוהג בזמן הזה?

הפרשת חלה ביום טוב

שאלה:

מי ששכח להפריש חלה מהמצות, ובליל הסדר נזכר שלא הפריש האם יש עצה?

תשובה:

נפסק להלכה שאסור להפריש חלה ביום טוב. ואם עשה תנאי מערב יום טוב יכול להפריש על סמך התנאי אך אם לא עשה תנאי יבקש משכנים וכדו' מצות שהפרישו עליהם חלה כדין. בשעת הדחק שאין לו ממי לקחת ניתן לסמוך על אותם רבנים שמפרישים חלה בערב פסח עבור כלל הציבור שלא הפרישו. (יש פוסקים שהתירו להקנות מצה אחת לקטן שהגיע לגיל י"ב שנה ויום אחד שהוא מוגדר בהלכה "מופלא הסמוך לאיש", שהוא יפריש על המצה שלו ויכוון לפטור את  כל המצות - אך הסכמת הפוסקים שאין לסמוך על זה, ומשום כך אין אפשרות לאכול את המצות. להרחבת התשובה לחץ כאן>>

מי ששכח להפריש חלה מהמצות, ובליל הסדר נזכר שלא הפריש האם יש עצה?