rivki

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

מי הוא הראוי להפריש חלה

מי הוא הראוי להפריש חלה

רבי מיכאל גלעדי שליט"אמרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"לוראש כולל "זכרון משה"…
אמירת 'הרי זו חלה' בהפרשת חלה

אמירת 'הרי זו חלה' בהפרשת חלה

שאלה הייתי במעמד הפרשת חלה והרב הפריש חלה מהמצות ובירך על ההפרשה ואחר כך…
סדר ההפרשה והברכה בהפרשת חלה

סדר ההפרשה והברכה בהפרשת חלה

שאלה השתתפתי בערב להפרשת חלה והרבנית שהפרישה חלה לא נטלה חלה לפני הברכה אלא…
שיעור כמות החלה להפרשה

שיעור כמות החלה להפרשה

שאלה אני רגילה להוציא חתיכה קטנה להפרשת חלה, אולם בשיעור ששמעתי בסמינר המורה אמרה…
ברכה לאחר הפרשת חלה

ברכה לאחר הפרשת חלה

שאלה הפרשתי חלה ואמרתי הרי זו חלה ונזכרתי שלא בירכתי האם אני יכול לברך…
שיטות שונות בנוסח הפרשת חלה

שיטות שונות בנוסח הפרשת חלה

שאלה מעיון בסידורים בביתי נוכחתי שיש הבדל בין הנוסחאות בסידורים בברכת הפרשת חלה. ישנם…

דין קדימה בתרומות ומעשרות והפרשת חלה

שאלה בחבורה לאפיית מצות בה אני חבר, קצרו וטחנו את החיטים ולא הפרישו תרומות…

דין החתיכה המופרשת בהפרשת חלה

שאלה מה עלי לעשות עם החלה שהפרשתי לשורפה או להניחה באשפה עטופה היטב? תשובה…

שריפת החלה המופרשת בתנור ביתי

שאלה יש ברשותי חלה וברצוני לשורפה, האם מותר לשרוף את החלה בתנור הביתי? תשובה…

הפרשת חלה אחרי אכילת חלק מהמאפים

שאלה עשיתי חלות ולאחר שאכלנו את רוב החלות ונשארה כמות מאד קטנה נזכרתי שלדאבוני…

אפיית חלות והפרשת חלה לכבוד שבת

שאלה בשיעור על מעלת הפרשת חלה שמעתי שגם כיום יש לאשה לעשות את החלות…

הפסק בין הברכה להפרשה בעיסות שונות

שאלה עשיתי כמה עיסות החיבות כל אחת בהפרשה, אולם דיברתי בין הפרשה להפרשה. האם…
חיוב חלה מעיסה ממי פירות

חיוב חלה מעיסה ממי פירות

שאלה לאחר פסח קניתי קמח שלא נלתת במים, ועשיתי עיסה במי פירות, האם יש…