michal

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

שיעור בהלכות שמיטת כספים

שיעור בהלכות שמיטת כספים

תקציר הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, מאת הרה"ג משה דובין שליט"א – רב בבית הוראה…
שטר פרוזבול

שטר פרוזבול

בסוף שנת השמיטה – נשמטים כל ההלוואות שניתן לגבותם לפני ראש השנה, ואין המלווה…
אלול תשפ"ב - מצוות שמיטת כספים

אלול תשפ"ב - מצוות שמיטת כספים

מצוות שמיטת כספים מאמר מדיוור חודש אלול תשפ"ב נצטווינו בתורה על שתי שמיטות: שמיטת…
טעות בכתיבת התאריך שבפרוזבול

טעות בכתיבת התאריך שבפרוזבול

שאלהבאחד הימים האחרונים של חודש אלול, ערכתי שטר פרוזבול. כשחזרתי הביתה עיינתי בשטר הפרוזבול…
הלוואה שזמנה לאחר ראש השנה של שמינית

הלוואה שזמנה לאחר ראש השנה של שמינית

שאלה לפני זמן מה הלויתי כסף לחבר, והלה כתב בשטר שזמן הפירעון יהיה בתאריך…
האם ראוי לפרוע חוב למלוה שלא כתב פרוזבול?

האם ראוי לפרוע חוב למלוה שלא כתב פרוזבול?

שאלה לויתי סכום כסף מבן משפחתי, וכשבאתי לפרוע את חובי לאחר השמיטה, הודיע לי…
נדרים ונדבות לבית הכנסת

נדרים ונדבות לבית הכנסת

שאלה אני משמש כגבאי בבית כנסת. מאחר ואנשים רבים נדבו בעת עלייתם לתורה והתחייבו…
טעה בכתיבת התאריך שבפרוזבול?

טעה בכתיבת התאריך שבפרוזבול?

שאלה באחד הימים האחרונים של חודש אלול, ערכתי שטר פרוזבול. כשחזרתי הביתה עיינתי בשטר…
הלואה שנעשתה לאחר כתיבת הפרוזבול

הלואה שנעשתה לאחר כתיבת הפרוזבול

שאלהבערב ראש השנה השמינית, מיד לאחר תפילת שחרית, ערכתי את הפרוזבול כדת וכדין. לקראת…
הלואה כנגד שיק

הלואה כנגד שיק

שאלההלויתי סכום כסף לחברי, והלה נתן לי תמורתו שיק דחוי. האם הלואה זו נשמטת…
עריכת פרוזבול על הלוואה שניתנה לבן ישיבה

עריכת פרוזבול על הלוואה שניתנה לבן ישיבה

שאלהאני בחור הלומד בישיבה ומתגורר בפנימיה. הלויתי כמה סכומי כסף קטנים, לחברים שלומדים עמי…
בפני אילו דיינים יש לכתוב את הפרוזבול?

בפני אילו דיינים יש לכתוב את הפרוזבול?

שאלהראיתי שיש אנשים שכותבים את הפרוזבול בפני שלשה אנשים מזדמנים, כפי הנהוג לגבי התרת…
פרוזבול בעל פה

פרוזבול בעל פה

שאלהכשהגעתי לבית הכנסת ממש לפני התקדש החג של ראש השנה השמינית, נזכרתי לפתע ששכחתי…
זמן כתיבת הפרוזבול

זמן כתיבת הפרוזבול

שאלהבערב ראש השנה של תחילת השמיטה התעורר ויכוח בין המתפללים בבית הכנסת, האם צריך…
מלוה שתובע את חובו על אף שלא כתב פרוזבול

מלוה שתובע את חובו על אף שלא כתב פרוזבול

שאלהלוויתי סכום כסף מאדם שאינו שומר תורה מצוות, ומסיבות שונות התעכבתי מלפרוע את החוב…
מלוה שטוען שכתב פרוזבול ואבד

מלוה שטוען שכתב פרוזבול ואבד

שאלהבתקופה האחרונה הלויתי סכומי כסף לכמה מתושבי השכונה. לקראת ראש השנה ערכתי כמובן פרוזבול…
הוראות בעניני שמיטת כספים

הוראות בעניני שמיטת כספים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א הנני להשיבו לבאר דעת מרן רבינו בכמה הלכות בשמיטת…