הרב אלחנן בקרמן שליט"א

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

יום עיון תשרי תשפ"ד

יום עיון תשרי תשפ"ד

כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות. השיעורים נמסרו בירושלים…
יום עיון ניסן תשפ"ג

יום עיון ניסן תשפ"ג

כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות. השיעורים נמסרו בירושלים…
יום עיון תשרי תשפ"ג

יום עיון תשרי תשפ"ג

כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות. השיעורים נמסרו בירושלים…
יום עיון ניסן תשפ"ב

יום עיון ניסן תשפ"ב

כל השיעורים שנמסרו במסגרת ימי העיון שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות. השיעורים נמסרו בירושלים…