הרב אהרון פרנקל שליט"א

שיעור בהלכות שמיטת כספים

שיעור בהלכות שמיטת כספים

תקציר הלכות שמיטת כספים ופרוזבול, מאת הרה"ג משה דובין שליט"א – רב בבית הוראה…