תגיות קשורות

איסור ספיחין בירקות

כל הירקות מלבד פפריקה, חזרת ובטטה מגידולי הארץ שאינם מנכרי הינם ספיחין,
ועל כן יש להזהר ולקנות מירקות אלו רק מחנות מושגחת על ידי כשרות מוסמכת.

קדושת שביעית בפירות

פירות הקיץ שגדלו ברשות ישראל ברובם הינם שביעית, פירות שגדלו אצל נכרים נוהגים בהם רבים שהינם קדושים בקדושת שביעית ומנהג ירושלים שאין בהם קדושת שביעית.
מומלץ להיעזר בלוח מועדים לשמיטה על מנת לבדוק כל פרי ופרי.

ניכוש

בתקופה זו ממשיכים עשבי הבר לעלות בחצרות ובגינות, ופעמים רבות בעלי גינות וחצרות נצרכים לנכש את העשבים מטעמי ניקיון ובטיחות, ניכוש הינו תולדה של חרישה ופעמים רבות אסור בשביעית.

ביעור מעשרות

בפסח השנה חלה מצות ביעור מעשרות והייתה חובה להפריש את כל הטבלים שברשותנו, לתת את המתנות, ולבער את דמי המעשר שני. מי שעדיין לא ביער חובה עליו לבער עתה.
כמו כן מי שקונה קטניות, אגוזים או פירות שיש לחשוש שעונת המעשרות שלהם הייתה עד ראש השנה תשפ"ב (ברבעי בפירות האילן יש לחוש גם אם החנטה הייתה עד ראש השנה תשפ"ב), במקומות שאינם מושגחים על ידי כשרות מוסמכת ויש לחוש שטבל בידיו, עליו להפריש את התרומות ומעשרות באותו היום ואסור לו להשהות אותם.
במידה ומדובר ביינות, שימורים ומיצים קפואים שיש לחוש שהם משנים תשע"ט תש"פ החייבות במעשר שני עליו לחלל את המעשר שני מספק ולבערו.
המנויים לקרן המעשרות יכולים לחלל את המעשר שני כרגיל וקרן המעשרות היא שמבצעת את ביעור המטבע עליו התחלל המעשר שני החייב כבר בביעור בכל יום.

חמץ לאחר פסח

האם ניתן להשתמש אחר הפסח בחמץ שנמכר ע”י יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות?

להודעה לתועלת הציבור מבית ההוראה לחץ כאן >>

 

אוצר בית דין

מתקופה זו של השנה רוב הפירות הגדלים בארץ ומשווקים ברשתות המזון, ובחנויות הפירות והירקות הינם קדושים בקדושת שביעית, אך בניגוד לירקות בהם יש פעמים רבות איסור ספיחין מחד – ומאידך ישנם נכרים המגדלים ירקות כאלו, בפירות האילן לרוב המגדלים הינם יהודים לפיכך הפירות קדושים לכולי עלמא, אך אין בהם איסור ספיחין משום שחז"ל גזרו איסור ספיחין רק על ירקות השדה ולא על פירות האילן.

על אף שהפירות אינם אסורים יש בהם איסור סחורה, לפיכך הורו גדולי ומאורי הדורות לחלקם במסגרת 'אוצר בית דין'.

מהו אוצר בית דין? כיצד בית הדין מחשב את עלות הפירות, ומה הם הכללים המנחים בחישוב כזה? כיצד מחלק בית הדין את הפירות, ומה ההבדל בין חלוקה למכירה? האם נדרש מקום מסוים לחלוקה זו? האם מותר לשקול פירות המחולקים במסגרת אוצר בית דין?

תשובות לשאלות אלו ועוד ניתן למצוא כאן>>

אוצר בית דין

מתקופה זו של השנה רוב הפירות הגדלים בארץ ומשווקים ברשתות המזון, ובחנויות הפירות והירקות הינם

קרא עוד »

לוח ערלה קיץ תשפ"ב

לוח ערלה לפירות קיץ תשפ"ב יצא לאור וניתן לראותו כאן >>
יש לציין כי מלבד איסורי ערלה בתקופה זו יש לחוש גם לאיסורי וקדושת שביעית בפירות.