תגיות קשורות

להלן רשימת ירקות שמתחיל בהם חשש ספיחין בחודש הקרוב:
ללוח מועדים לשמיטה המלא

שם ירק:

איסור ספיחין (רוב בשוק) בתשפ"ב מ:

(*)למחמירים תחילת ההופעה בשוק באיסור ספיחין [בתשפ"ב] החל מ:

בצל יבש

ל' שבט

י"ט שבט 

גזר

ג' שבט

ט"ז טבת 

דלורית

י"ג שבט

כ"א כסלו

כרפס עלים (סלרי עלים)

ד' שבט

ח' טבת 

כרפס שורש (סלרי שורש)

י"ט שבט 

י"ט טבת 

כרתי (לוף)

ז' שבט

ט"ז טבת

פטרוזיליה שורש

י"ט שבט

ט"ז טבת

פלפל אדום חריף 

ג' שבט

כ"א כסלו

תפוח אדמה 

ד' שבט

י' טבת

תרד

י"ג שבט

י"ט כסלו

(*) מועד תחילת הופעת תוצרת מזריעת שביעית עבור המחמירים ליזהר גם כשמיעוט הירק בשוק באיסור ספיחין.