תגיות קשורות

הודעה חשובה לשוחרי התורה:

הננו מתכבדים להזמין את שוחרי תורת ארץ ישראל ליום הלימוד השמונים ושמונה במצוות התלויות בארץ
אשר יתקיים אי”ה בחודש ניסן תשפ"ד בתאריכים הבאים:

ביום שלישי כ"ט ניסן תשפ"ד
בבית המדרש להלכה בהתישבות
רח’ גרשון המלמד 1 שכונת הר נוף
ירושלים

ביום שני כ”ח ניסן תשפ"ד
בבית הכנסת “נחלת משה”
רח’ מלצר 36
בני ברק

סדר שיעורי הגאונים שליט”א: