תגיות קשורות

בני ברק – 

יום שני כ"ח בתשרי תשפ"ב (4.10.2021 למנינים)

בבית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36, בני ברק.

ירושלים –

יום שלישי כ"ט בתשרי תשפ"ב (5.10.2021 למנינם)

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות – אמונת אי"ש" – רח' המלמד 1 (בכניסה להר נוף) ירושלים.

(פרוט התכנית בהזמנה)