תגיות קשורות

תפוחי אדמה בתקופה זו

בימים אלו מתחילים להגיע לשוק תפוחי אדמה מזריעת שמינית.
אמנם בחלק מן המקומות ישנם עדיין תפוחי אדמה מלקיטת שביעית האסורים באיסור ספיחין, או מגידולי נכרי והנוהגים כדעת החזון איש עליהם לנהוג בהם בקדושה. מלבד זאת ישנם תפוחי אדמה מחו"ל.

זמן הביעור בתפוחי אדמה ובבטטות

בבדיקות נוספות שנעשו התברר שלא כל התפוחי אדמה והבטטה שנלקטו בשביעית אכן כלו לגמרי ויש עדיין מיעוט תפוחי אדמה ובטטה בשדה, ויתכן שלא עבר עדיין זמן ביעורם – אך אין הכרע בדבר.
לפיכך מי שיש בידו תפוחי אדמה של נכרי שהפקירם וזכה בהם, ישוב ויפקירם בפני שלושה ויאמר להם שאינו מתכוון לזכות בהם עד אחר זמן הספק.
[מי שיש בידו תפוחי אדמה שהיו ביד ישראל ונאסרו משום שלא התבערו יש לדון שלא נחשב שכבר ודאי כלה אך כאמור אין הכרע בדבר]


בברכה,
מזכירות בית ההוראה