תגיות קשורות

  • ירקות: יש לשים לב שבתקופה זו מגיעים לשוק יותר ויותר ירקות האסורים באיסור ספיחין, [כגון בצל יבש ועוד, גם בתפוחי אדמה החל קטיף ספיחין, אולם לא ידוע כמה הוא מצוי בשוק], ויש לקנותם רק בחנויות העומדות תחת השגחה.

עדכון בענין ירקות שמתחיל בהם חשש ספיחין בחודש שבט

  • פרי האילן: פיטאיה, פסיפלורה, צבר (סברס), קובו וקרמבולה הנמכרים בתקופה זו הם מיבול שביעית ויש לקנותם רק ממקומות מושגחים.

ללוח מועדים לשמיטה המלא>>

  • שאר פירות האילן הנלקטים בתקופה זו שאינם שביעית, כגון אפרסמון ופירות הדר, הינם פירות שישית וחייבים במעשר עני, מי שיש בידו טבל ודאי מפירות אלו עליו לתת את המעשר עני לעניים כדין.
  • יש מחמירים שלא להפריש מפירות הדר הנלקטים לפני ט"ו בשבט השנה על פירות שילקטו אחרי ט"ו בשבט, וכן להיפך, משום שלגבי מעשר אנחנו חוששים שבאתרוג [ובפרי הדר מספק] הולכים אחר לקיטה למעשר ואחר חנטה לשביעית. ענין זה נוגע לכל פירות הדר ושכיח בלימונים הגדלים בחצירות וכדומה.
  • לידיעת בתי ספר העורכים סיורים במטעי פרי בתקופה זו והתלמידים קוטפים ואוכלים מן הפירות, הואיל ופירות האילן הנקטפים בתקופה זו אינם הפקר משום שלא חנטו בשביעית, והואיל ומשלמים לחקלאים עבור סיורים אלו – בהרבה מן המקרים הפירות חייבים בתרומות ומעשרות אף כשנאכלים במטעים, במידה ולא משלמים על סיורים אלו עדיין יש לחוש למקרים בהם מכניסים מהפירות לבית שאז נעשים טבל גמור החייב בתרומות ומעשרות. לפיכך יש להפריש תרומות ומעשרות מן הפירות מיד עם לקיטתם.
  • מקורות בסוגיה זו יעויין הליכות שדה 166 וארץ והלכותיה – תרו"מ פי"א. 
  • פרחים בשביעית: מכיון שרבו ההטעיות והזיופים, יש משנה חשיבות לבדוק טרם הקנייה כי למקום הקנייה ישנה תעודת הכשר בתוקף מהשבוע האחרון בצירוף הולוגרמה, למותר לציין כי אין לסמוך על תעודת משלוח או על תעודה שאיננה בתוקף.
  • כמו כן אין כל כשרות על עציצים, אלא על פרחים בלבד. למאמרים אודות פרחים בשמיטה>>
  • לרבים השואלים: נעשים מאמצים רבים על ידי בית המדרש לפעול ולדאוג ככל הניתן שברשויות המקומיות והממשלתיות תישמר השמיטה בגנים הציבוריים, ואכן ישנם רשויות מקומיות בהן ניתנו הנחיות על האסור והמותר בשביעית, כשבית המדרש מדריך ומכוון. כאשר ישנה שאלה אודות מקומות שנראה שנעשות מלאכות האסורות ניתן לפנות אל הרב יונה פרידלנדר שליט"א 026488888 שלוחה 3-43.

עם זאת יש לציין כי כאשר הרשות המקומית אינה מחייבת את עובדיה לנהוג כהלכה ואינה נמנעת מלעשות מלאכות אסורות, הדרך לתיקון היא פעילות של הנציגות ברשויות המקומיות לפעול בענין.