תגיות קשורות

הביעור

כפי שנכתב בלוח הביעור שיצא על ידי המכון לחקלאות על פי התורה ובית המדרש 'אמונת איש' מועדי הביעור הינם משוערים בחלקם ויתכנו בהם שינויים, להלן מספר שינויים במועדי הביעור על פי בדיקות שנערכו בשטח:

  1. אפרסק, נקטרינה ושקד – כלו כבר לגמרי לחיה ומועד ביעורם עבר.
  2. אגס
    בבדיקות שנערכו נראה שנשארו מעט פירות מפריחה מאוחרת, מצב זה ימשך כחודש עד שיכלו לגמרי. למרות זאת הדעת נוטה שכבר עתה נחשב שכלו לחיה מן השדה ועבר מועד ביעורם כיון שהכמות שנשארה קטנה מאד והמקומות שבהם מצויה כמות זו מועטים.
  3. אגוז פקאן
    כפי שנכתב מועד הביעור באגוזי פקאן לא ידוע במדויק וכפי הנראה הוא מגיע במהלך קיץ תשפ"ג, עם זאת בלוח צויין מועד הקטיף עבור אלו החוששים שמא מאותו הזמן נחשב שכלה לחיה מן השדה, על פי העדכון שבידנו מועד הקטיף לאגוז הינו מאוחר מהתאריך שצויין והוא מתבצע בשבועות אלו, כפי הנראה בט"ו כסליו יסתיים קטיף האגוזים.
  4. תפוח
    הזמן ממנו יש לחוש שהתפוח כלה לחיה מן השדה הינו משוער לראש חודש אדר, אי"ה נעדכן סמוך לתאריך זה. [יצויין כי כמובא בלוח כפי הנראה לדעת מרן הגרי"ש יש לחוש שכלה לחיה כבר מא' אלול – הזמן שכלה בדרום].

ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>


בברכה,
מזכירות בית ההוראה