תגיות קשורות

איסור ספיחין וקדושת שביעית בירקות

 1. ירק שנלקט בשמינית, פקעה ממנו קדושת שביעית ואיסור ספיחין מחנוכה, אך אם נזרע באיסור בשביעית יש שחששו בו לאיסור נזרע. בחלק מכשרויות המהדרין יש המקפידים שלא לשווק ירקות שנזרעו בשביעית והרוצה לחוש עליו לברר בוועד הכשרות של החנות הרלוונטית.
 2. ירקות שנלקטו בשביעית יש בהם איסור ספיחין (כשנזרעו ביד ישראל) לעולם, וכן קדושת שביעית בגידולי
  נכרי לנוהגים כדעת החזון איש וכהוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שנוהגת בהם קדושת שביעית, לעולם.
 3. בצל, תפוחי אדמה ודלעת, המצויים בימים אלו בשוק, אם אינו מחו"ל, הינם מלקיטת שביעית וכשגדלו ביד ישראל יש בהם איסור ספיחין, ולכן אין לקנותם אלא במקומות מפוקחים על ידי ועדות שמיטה.
  בגידולי נכרי יש בהם קדושת שביעית לנוהגים כהכרעת החזון איש והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שנוהגת קדושת שביעית בפירות נכרי, [יעויין להלן לגבי זמן ביעור הבצל].
 4. ישנה כמות קטנה של בצל מזריעת שביעית ולקיטת שמינית. ניתן להבחין בשינויים בין בצל זה לבצל מלקיטת שביעית, הפרי מוארך יותר ואין לו את הקליפה החומה המאפיינת את הבצל היבש מלקיטת הקיץ, אלא קליפתו שקופה/זהובה או שאין לו קליפה כלל. לקראת חודש שבט יתכן שכבר תגיע תוצרת מלקיטת וזריעת שמינית – נשתדל לעדכן אי"ה.
 5. תפוחי אדמה שקליפתם אינם יציבה והם נקלפים בקלות, הם כנראה מן המיעוט שנלקטו בשמינית. בעוד כשלושה שבועות יהיו תפוחי אדמה מלקיטת וזריעת שמינית.
 6. ישנה כמות מועטה של דלעת מזריעת שמינית מאיזור חצבה וכן מהערבה, [ולא כפי שפורסם שבתקופה זו לא תהיה דלעת מזריעת שמינית].
 7. שעועית ירוקה כעת הינה מזריעת שמינית, [בפרסומים שנעשו על ידינו נכתב שתהיה שעועית ירוקה רק בימי ניסן, אך הדברים השתנו].
 8. דלורית, כעת היא מלקיטת שביעית וכשגדלה ביד ישראל יש בה איסור ספיחין ולכן אין לקנותה אלא במקומות מפוקחים על ידי ועדות שמיטה. בגידולי נכרי יש בה קדושת שביעית לנוהגים הכרעת החזון איש והוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שנוהגת קדושת שביעית בפירות נכרי וכבר הגיע זמן ביעורה.
 9. בטטה, רוב התוצרת בשווקים הינה מלקיטת שמינית, אך מכיון שיש עוד כמות גדולה מלקיטת שביעית, יש לחוש בה לאיסור ספיחין משום קבוע. בטטה מזריעת שמינית תהיה רק מחודש תמוז.

זמן הביעור בבצל

על פי המידע שבידנו יש לאחר את תחילת הספק לביעור בבצל (לשיטה השנייה שבחזון איש, יעוין מה שכתבנו בהקדמה ללוח הביעור) שהבצל כלה לחיה מן השדה היא מכ' טבת תשפ"ג, הזמן שבו ודאי כלה הבצל לחיה מן השדה הוא ר"ח אדר תשפ"ג.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה