תגיות קשורות

זמן הביעור – ירקות

1. יש לשים לב כי בחלק מהשימורים והסלטים הנמכרים מצויים ירקות שנקטפו בשמיטה שכבר עבר עליהם זמן ביעורם (חלקם ודאי, כמלפפון חמוץ, ירק עלים ועוד, וחלקם ספק כחציל פלפל עגבניות ועוד), ולכן על הנוהגים כהכרעת מרן החזון איש לנהוג קדושת שביעית בפירות נכרי לחוש כי ירקות אלו נאסרו באכילה כהוראת החזון איש, לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במידה ולא התבערו בשוגג או היו בידי מי שלא נוהג בהם קדושה יתכן וניתן להקל בפירות נכרי שלא נאסר, אך חובה לבערם (להוציאם החוצה ולהפקירם בפני שלושה) מיד כשנודע לו, או כשקונה ביום קנייתם.

2. תפוחי אדמה וגזר מתוצרת הארץ המצויים כעת בשוק מגידולי נכרי הינם מלקיטת שביעית ולכן על הנוהגים כהכרעת מרן החזון איש לנהוג קדושת שביעית בפירות נכרי לחוש כי במידה והיו בבעלות ישראל נאסרו באכילה כהוראת החזון איש. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במידה והיו ברשות מי שלא נוהג קדושה בפירות שביעית, יתכן וניתן להקל בפירות נכרי שלא נאסר, אך חובה לבערם (להוציאם החוצה ולהפקירם בפני שלושה) מיד ביום קנייתם.

קדושת שביעית – ירקות

3. ירקות טריים בתקופה זו רובם קדושים עדיין בקדושת שביעית לדעת החזו"א (ואיסור ספיחין – במה שגדל ביד ישראל) עד שיהיה מצוי בשוק מאותו המין ממה שנזרע בשמינית. מלפפונים, קישואים, כוסברה, שמיר ועוד, מצויים כבר מהנזרע בשמינית ואין לחוש בהם לקדושת שביעית אלא אם נלקטו בשביעית. (מצוי בשימורים וסלטים כאמור לעיל).
לקבלת מידע מפורט אודות הזמנים בו כל ירק יוצא מקדושת שביעית ואיסור ספיחין לחץ כאן >>

4. בננות ואננס שנלקטו בשמינית אין בהם קדושת שביעית ואיסור ספיחין – אף אלו גדלו ברשות ישראל.

קדושת שביעית – פירות

5. פירות האילן בחורף זה כולם חנטו בשביעית והינם קדושים בקדושת שביעית, ויש לצרוך מהם רק ממקומות מפוקחים על ידי ועדות שמיטה, ולנהוג בהם ככל דיני השביעית.
מועדי הביעור לכל מין התפרסמו בלוח מיוחד שיצא על ידי בית המדרש להלכה בהתישבות והמכון לחקלאות ע"פ תורה. ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>

6. פיטאיה הנמכרת בימים אלו כבר חנטה בשמינית ואין בה קדושת שביעית ויש להפריש ממנה תרומות ומעשרות כדין.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה