תגיות קשורות

זמן הביעור – אגסים

כפי שנכתב בלוח הביעור ישנו קושי לדעת במדויק מתי כלים הפירות מן השדה, ואכן על פי בדיקות שנערכו בשטח נראה שעדיין לא הגיע הזמן שפרי האגס 'ודאי כלה מן השדה', משום שישנם עדיין מקומות בודדים בהם נותרו פירות מועטים מפריחה מאוחרת של הפרי.
אי"ה נעדכן מתי הזמן שוודאי כלו מן השדה.

ללוח ביעור המלא לחץ כאן >>

פרחי נוי במוצאי שביעית

במענה לרבים השואלים אודות קניית פרחי נוי (לאגרטל וכדומה) בתקופה שלאחר שנת השמיטה:
על פי הוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש להחמיר להימנע מקניית פרחי נוי שנזרעו באיסור בשנת השמיטה, משום שלא ראוי להקל באיסור נזרע ונעבד במה שאינו מיועד לאכילה.
אנו מפרסמים כאן רשימה של חלק מן הפרחים העונתיים שיש לחוש שנזרעו או נשתלו באיסור ה"י והזמנים בהם יש להניח שיהיו מתוצרת שנזרעה או נשתלה בהיתר בשמינית:
1. ורדים – א' כסליו.
2. גרברות – א' כסליו.
3. חרציות – ז' טבת
4. חמניות – ז' טבת.
5. ליליות – ז' טבת.
6. ליזיאנטוס – א' שבט.
7. נוריות – א' כסליו.
8. סייפן – ז' טבת.
9. שושן צחור – ז' טבת.
10. גיבסניות ועלים ירוקים – רובם רב שנתיים וכמעט שלא נצרכות בהם מלאכות.

לקבלת מידע מפורט אודות הזמנים בו כל פרח יוצא מקדושת שביעית לחץ כאן >>


בברכה,
מזכירות בית ההוראה