תגיות קשורות

ביעור שביעית – ליצ'י:

א. לפי הידוע לנו הגיע כבר זמן הביעור לפרי הליצ'י.
ב. הלוקח מפירות אלו יותר ממזון ג’ סעודות, (או שיש לו בביתו מהם יותר משיעור זה) עליו להפקירם מחוץ לביתו ביום שלוקח, לפני שלושה ולומר בפניהם שמה שמכניסם לביתו הוא על דעת שלא
לזכות וכל הרוצה יכול ליטול מהם לעצמו
ג. מזון ג’ סעודות שיעורו כפי הרגילות להיאכל מאותו פרי בשלש סעודות. ואם לקח פירות עבור בני משפחתו וכדומה ישער לפי מה שכל מי שקנה בעבורם אוכלים בג’ סעודות
ד. פירות שהיו בידי מי שהתחייבו לבערם ולא התבערו בזמן נאסרו באכילה.

תזכורת:

ה. אנו שבים ומזכירים כי תפוחי אדמה וגזר עבר זמן ביעורם והנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי עליהם להפקירם ביום הקניה, לדעת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גם הלוקח מן הנוכרי אחר זמן הביעור פחות ממזון ג' סעודות עליו להפקירם ולקיים בהם מצות ביעור.
ו. אנו מצרפים רשימה של פירות שכבר עבר זמן ביעורם:
גזר, דובדבן, לוביה, משמש, פול תרמילים, שום טרי, שעורה, שומשום, שסק, תפוחי ענה, תפוחי
אדמה, תות שדה.

פרחים:

ז. בתקופה זו ישנו חסר בפרחים שלא נזרעו בשביעית באיסור (למשל: ליזיאנטוס. חרציות . סייפן. נץ חלב. נוריות. צליוסים למיניהם),
ומכיוון שכך ישנן חנויות שאף שמכרו עד עתה פרחים בהכשר (שלא נזרעו ונעבדו באיסור), עתה לצערנו נשרו וכבר אינם מקפידים על כך.
על כן יש לבדוק במשנה הקפדה בכל קניה את תעודת הכשרות של החנות ולוודא כי היא בתוקף לאותו שבוע.

כלאים:

ח. רבים מתחילים לתכנן בימים אלו קניית שתילי עצים לחצרות ולגינות, יש לדעת כי הרבה מן השתילים מורכבים באיסור ויש איסור לנוטעם באדמה וחלקם אסורים אף בקיום.
המשתלה היחידה של עצי פרי שלפי הידוע לנו כל הנטיעות שבה הינם ללא חשש הרכבת כלאים ולא נעבדו באיסור בשנת השמיטה הינה משתלה כשרה קריית יערים. (אריאל פוקס 054-666-7640)

בברכה,
מזכירות בית ההוראה