תגיות קשורות

לימונים – קדושת שביעית
לאלו שיש בחצרם עץ לימון ומתקשים לקבוע אלו פירות שייכים לשמיטה, להלן כמה הנחיות:
1 . כל הלימון הצהוב על העצים [עד ר"ח תמוז לכל הפחות] הוא מחנטה של אביב ואמצע הקיץ של שמיטה, והוא קדוש בקדושת שביעית. לימון זה יכול להישאר על העץ כשנה ורבע. הלימון שחונט בסתיו ובחורף לא מצהיב על העץ בתקופה זו(לשווק עושים לו הבחלה אחרי הקטיף כדי להצהיבו) .
2 . בלימונים מעל לקוטר של 5 ס"מ ישנו ספק האם חנטו בשמיטה וכשמפרישים מהם תרו"מ יש להפריש מכל פרי ופרי, או מן הקטנים ביותר על הגדולים כיון שלא ידוע מה שייך לשמיטה ופטור ומה חייב. מי שמתקשה לעשר באופנים אלו ורוצה לצאת מן הספק יכול להפקיר את הפירות הראויים לקטיף בפני שלושה אנשים לפחות שלושה ימים לפני הקטיף ולהפטר מתרומות ומעשרות .


זמן הביעור לימונים
זמן הביעור ללימון ולשאר ההדרים אינו לפני ט"ו סיון.


קדושת שביעית ואיסור ספיחין
רוב מיני הירקות בתקופה זו הינם גידולי שמינית [מלבד שימורים וירקות המצוים בסלטים שפעמים רבות הם מגידולי שביעית].
דלעת, דלורית המצויים כעת בשווקים הינם מגידולי שביעית ויש בהם איסור ספיחין וקדושת שביעית בגידולי נכרי [לנוהגים כדעת החזון איש, ומכיון שכבר עבר זמן ביעורם ניתן לקחתם רק כאשר היו מאוחסנים בפיקוח ועדה הפועלת בתורת שליחות].
דלעת ודלורית משמינית יהיו בשווקים לקראת סוף אייר.
בטטה המצויה בשווקים עלולה להיות מגידולי ספיחין לכל הפחות עד אמצע סיוון. יש לקנות ממינים אלו רק במקומות מפוקחים כדין (שם משווקים מזריעת שביעית שנלקטה בשמינית או מנכרים).
בסמוך לתאריכים הנ"ל נעדכן בעז"ה את התאריך המדוייק.

פירות קיץ, אפרסקים, נקטרינות, ענבים ושסק הינם מגידולי שמינית.
שנה זו היא שנת מעשר שני גם לפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט.


שווה פרוטה
ערך הכסף בתקופה זו נמצא במגמת עליה ושווי פרוטת כסף הינו יותר מ 10 אגורות לפיכך לא ניתן לחלל
מעשר שני על מטבע של 10 אגורות, אלא על שווי פרוטה ממטבע של חצי שקל ויותר.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה