תגיות קשורות

זמן הביעור באתרוג, תפוח קיווי ופקאן

לאורך התקופה אנו ממשיכים לבדוק ולדייק את זמני הביעור, ובבדיקות שנערכו לאחרונה הוברר כי יש לאחר את זמן הביעור באתרוגים, תפוחים וקיווי ולהקדים את הספק באגוזי פקאן.


1 . תפוחים, תחילת זמן הספק לביעור הינו מר"ח ניסן ועד ר"ח אייר שאז ודאי כלו לחיה מן השדה. [יצויין כי כמובא בלוח כפי הנראה לדעת מרן הגרי"ש אלישיב יש לחוש שכלה לחיה כבר מא' אלול – הזמן שכלה בדרום].

2 . אתרוגים, תחילת זמן הספק לביעור הינו מר"ח ניסן ועד ט"ו אייר שאז ודאי כלו לחיה מן השדה.

3 . קיווי, תחילת זמן הספק לביעור הינו מר"ח ניסן ועד ט"ו אייר שאז ודאי כלו לחיה מן השדה.

מי שיש בידו מפירות אלו יותר ממזון ג' סעודות מהתאריכים הנ"ל עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה ואם הם לא לקחו אותם ורוצה להכניסם חזרה לביתו עליו לומר בפני השלושה שאינו מתכון לזכות בפירות עד אחרי זמן הספק אף שמכניסם לביתו.

4 . אגוזי פקאן, מבדיקות שנעשו בשטחי הגידול עולה כי לא ניתן להכריע אם כמות הפירות שנותרה מצילה מן הביעור, אי לכך מעת הקטיף יש לחשוש שמא נחשב שכבר כלו לחיה והגיע זמן ביעורם, אמנם האגוזים שנשארו אינם כלים עד הקיץ ורק במהלך הקיץ מעט הפירות שנותרו כלה, לכן זמן הספק הינו עד סוף הקיץ.

לפיכך: מי שקיבל אגוזים מאוצר בית דין בתקופה זו אינו צריך לבערם מספק משום שאם הגיעה עת ביעורם הרי כבר התבערו ביד בית הדין, אם הפירות נותרים בידיו יותר מזון ג' סעודות עד חודש אייר שאז יתכן שכלים האגוזים שבמטעים, עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה ואם הם לא לקחו אותם ורוצה להכניסם חזרה לביתו עליו לומר להם שאינו מתכון לזכות בפירות עד אחרי זמן הספק אף שמכניסם לביתו.

מי שקיבל יותר ממזון ג' סעודות לפני ר"ח טבת עליו להוציאם מביתו ולהפקירם בפני שלושה ואם הם לא לקחו אותם ורוצה להכניסם חזרה לביתו עליו לומר בפני השלושה שאינו מתכון לזכות בפירות עד אחרי זמן הספק אף שמכניסם לביתו.


בברכה,
מזכירות בית ההוראה