תגיות קשורות

זמן הביעור לתפוחי 'ענה'

א. בימים אלו תפוחים מזן 'ענה' כלים לחיה מן השדה – תפוחים אלו גדלים גם באזור הדרום והמרכז והיות ובאזורים אלה לא גדלים זני תפוחים אחרים מאוחרים יותר הרי שהתחיל זמן הספק לתפוחים מזן זה (בין לתפוחים שגדלו באזורים אלו ובין לתפוחים שהובאו מהגליל).
זן זה מאופיין בצבעי אדום ירוק או אדום צהוב והינו מוארך מעט.
ב. מכיוון שיש עדיין תפוחי 'ענה' בשווקים (מקירור) המגיעים מאוצר בית דין, על הלוקח מפירות אלו יותר ממזון ג‘ סעודות להפקירם מחוץ לביתו ביום שלוקח או למחרתו, לפני שלושה ולומר בפניהם שמה שמכניסם לביתו הוא על דעת שלא לזכות וכל הרוצה יכול ליטול מהם לעצמו
ג. כמו כן מי שיש בביתו כמות של יותר ממזון ג‘ סעודות מפירות אלו עליו להפקיר כאמור בסעיף ב.
ד. בעז"ה נשתדל להודיע על סיום זמן הספק לתפוחים אלו.
ה. מזון ג‘ סעודות שיעורו כפי הרגילות להיאכל מאותו פרי בשלש סעודות. ואם לקח פירות עבור בני משפחתו וכדומה ישער לפי מה שכל מי שקנה בעבורם אוכלים בג‘ סעודות.
ו. פירות שהיו בידי מי שהתחייבו לבערם ולא התבערו בזמן נאסרו באכילה.