רכשתם בהצלחה מנוי לשנה בקרן המעשרות.

אם הנכם מנויים חדשים, תוכלו להסתמך על המנוי ולחלל את מעשרותיכם על מטבעות הקרן החל ממחר בבוקר על ידי אמירת נוסח החילול לחברי קרן המעשרות.

בזמן הקרוב תשלח לכתובת שעדכנתם קבלה, אישור חברות, חוברת יסוד להלכות תרומות ומעשרות ונוסח הפרשת תרומות ומעשרות.

אם עדכנתם כתובת אימייל, תקבלו את המסמכים גם לכתובת האימייל.

לכל שאלה ניתן לפנות לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש להלכה בהתישבות: 02-6488888 שלוחה 31

לנוסח הפרשת תרומות ומעשרות למנויי קרן המעשרות לחץ כאן

למאמר "איך מפרישים תרומות ומעשרות?" לחץ כאן

להוספת תרומה לפעילות בית המדרש לחץ כאן: