אנו מודים לכם על תרומתכם החשובה להחזקתו ולהרחבת פעילותו של בית המדרש להלכה בהתישבות בהפצת המודעות ללימוד וקיום מצוות התלויות בארץ.

זכות לימוד וקיום תורת ארץ ישראל תעמוד לכם לעד ותבורכו מן השמים בכל טוב.