שנת תשע"ט

השנה הרביעית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני

מצות תרומות ומעשרות מחולקת לארבע מתנות. בכל השנים אנו מפרישים תרומה גדולה מעשר ראשון ותרומת מעשר. לעומת זאת מעשר שני ומעשר עני תלויים בשנים, כאשר מגידולי השנים א, ב, ד, ה לשמיטה מפרישים מעשר שני.

השנה- שנת תשע"ט, היא שנה ד' לשמיטה ועל כן אנו קובעים 9% אחוזים מהפירות הממוקמים בצד דרום למעשר שני. פירות אלו הינם קדושים ובזמן בית המקדש היו נאכלים בירושלים בטהרה. בימינו, אין אפשרות לאכול את הפירות בטהרה בירושלים מכמה סיבות:

א. בימינו אין מזבח ודין המעשר שני להאכל בירושלים הוא רק כשיש מזבח.

ב. ע"פ חלק מהראשונים קדושת ירושלים בזמן הזה בטלה.

ג. כולנו טמאי מתים ואסור לאכול מעשר שני בטומאה.

מכיון שאי אפשר לאכול את המעשר שני בטהרה בירושלים ע"פ הסיבות הנ"ל אנו מחללים אותו על פרוטה.

חילול פירושו העברת הקדושה מהפירות- למטבע. כדי לחלל צריך לייחד מטבע לחילול מעשר שני, ואפשר לחלל עליה כמנין הפרוטות שמטבע זה שווה. לדוגמא: כיום, שווי הפרוטה הוא כ 7 אג' ולכן המייחד מטבע של 1 ש"ח לחילול מעשר שני יוכל לחלל עליה מעשר שני 14 פעמים וכאשר תתמלא המטבע, יצטרך 'לפנות' אותה למטבע אחר.

לפני שמחללים טבל ודאי מברכים בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון מעשר שני. כאשר מפרישים מספק טבל לא מברכים את ברכת החילול.

לאחר מכן אומרים את נוסח החילול: "המעשר שני שיש כאן יהיה מחולל הוא וחומשו על המטבע שיחדתי לחילול מעשר שני."

יחוד המטבע כרוך במורכבות מעשית, וכן דורש ידע הלכתי רב: פרוטה חמורה, דרגות חיוב… (אי אפשר לקחת מטבע שיחדו אותה לחילול ירק בעבור חילול מעשר שני של תבואה או יין שהם בדרגה חמורה מהם.)

המנויים בקרן המעשרות שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות, מחללים את המעשר שני על פרוטה במטבעות הקרן ללא צורך ביחוד מטבע בביתם, וכך זוכים לקיים את המצווה בפשטות, בקלות, ובהידור רב!

 לרכישת מנוי בקרן המעשרות ולמידע נוסף לחץ כאן.