עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

אתה מגדל עץ לימון?

קיבלת לימונים מחבר שגידל?

האם הלימונים כעת הם שביעית או שמינית?

חייבים במעשר או קדושים בקדושת שביעית?

ישנם כמה כללים שיכולים להקל עליך כיצד לנהוג, קרא את ההנחיות ובדוק אלו מהן נוגע לפירות שלפניך ופעל על פיהן.

(מידע זה נוגע רק ללימונים שהגיעו הישר מן העץ ולא עברו דרך בתי אריזה ומערכות שיווק בהם פעמים רבות נעשית הבחלה המצהיבה את הלימונים).

א. לימונים ירקרקים בתקופה זו (חודש אב) וכן לימונים צהובים שהקוטר שלהם הוא מתחת ל – 8 ס"מ – חנטו בשמינית וחייבים בתרומות ומעשרות בברכה.

ב. לימונים צהובים הגדולים מקוטר 8 ס"מ הינם ספק שביעית ספק שמינית משום שיתכן שחנטו לפני ראש השנה ויתכן אחריו, לכן מספק יש להפריש מהם תרומות ומעשרות בלי ברכה ולנהוג בהם קדושת שביעית.

ג. אבל כיון שהם ספק על כן כשקוטף כמה פירות, לכתחילה יש להפריש מכל פרי ופרי שמא חלק חנטו לפני ראש השנה וחלק אחרי ולא ניתן להפריש מזה על זה.

ד. אם קשה לך לעשות זאת קח את הלימון ירוק וקטן אחד (מעל לקוטר 4 ס"מ ופחות מ 8 ס"מ) והפרש ממנו את האחוז וקצת על כולם. וכך יעשה:

 1. חתוך מהלימון הקטן והירוק קצת יותר מאחוז כנגד כל הלימונים שרוצה להפריש עליהם ויברך.
  ואחר כך אמור כך:
 2. "היותר מאחוז שיש כאן יהיה תרומה גדולה על כל הטבל שיש כאן"
 3. "אותו אחוז מן הטבל שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצפון הטבל יהיה מעשר ראשון"
 4. "אותו אחוז שעשיתיו מעשר ראשון יהיה תרומת מעשר"
 5. "מעשר שני יהיה בדרום הטבל"
 6. ברך: בא"ה אקב"ו על פדיון מעשר שני,
  פדה את המעשר שני על מטבע שיחדת לשם כך,
  אם הנך מנוי בקרן המעשרות אמור: הַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי יְהֵא מְחֻלָּל כָּל דַּרְגַּת חִיּוּב בִּפְנֵי עַצְמָהּ עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ הַמְיֻחֶדֶת לְחִלּוּל זֶה, בַּקֶּרֶן לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְפִי תְּנָאֵי הַקֶּרֶן. אוֹתוֹ שֶׁאֵינוֹ שְׁוֵה פְּרוּטָה יְהֵא מְחֻלָּל בְּשָׁוְיוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ הַמְיֻחֶדֶת לְחִלּוּל זֶה, בַּקֶּרֶן לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְפִי תְּנָאֵי הַקֶּרֶן. אִם יֵשׁ כָּאן פֵּרוֹת רְבַעי יִהְיוּ מְחֻלָּלִים עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ הַמְיֻחֶדֶת לְחִלּוּל זֶה, בַּקֶּרֶן לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְפִי תְּנָאֵי הַקֶּרֶן.
 7. הנח את אותו אחוז וקצת בשקית סגורה בפח האשפה והפירות עליהם הפרשת מותרים.

ה. אלו שאינם יכולים להפריש כך ורוצים לצאת מן הספק יכולים להפקיר את הפירות הראויים לקטיף בפני שלושה אנשים לפחות שלושה ימים לפני הקטיף ולהפטר מתרומות ומעשרות.

רקע:

בעץ הלימון ישנם בין 2 ל 4 תקופות חנטה – תלוי בזנים ובאזורי הגידול, אחד מזמני החנטה הוא בסתיו והשנה היה בתקופה שבין תחילת/אמצע אלול למהלך חודש תשרי, פרי הלימון מבשיל ונעשה ראוי לקטיף כשבעה חודשים עד תשעה חודשים לאחר החנטה ויכול להישאר על העץ יותר משנה. משום כך בהרבה מן העצים יתכן שיהיו פירות שחנטו באביב (ניסן אייר) של שמיטה ופירות שחנטו בסתיו (אלול תשרי) שבין שמיטה לשמינית.

להלכה פסק החזון איש שבפירות הדר הולכים אחר חנטה והזמן שבו חנט הפרי הוא הקובע את שנתו, ולכן לימונים שחנטו לפני ראש השנה הם שביעית ולימונים שחנטו אחרי ראש השנה הם שמינית. עוד פסק החזון איש כי שנת שהמיטה מסתיימת בראש השנה – גם לפירות האילן ולא בט"ו בשבט. לפיכך פירות שחנטו לפני ראש השנה קדושים בקדושת שביעית ופטורים מתרומות ומעשרות, ואילו פירות שחנטו אחרי ראש השנה חייבים בתרומות ומעשרות ואין בהם קדושת שביעית. ולא ניתן להפריש מאלו שחנטו לפני ראש השנה ופטורים ממעשר על אלו שחנטו אחרי ראש השנה.

בפועל מצוי שבעץ אחד יהיו לימונים שחנטו באביב/קיץ של שמיטה, פירות שחנטו בסתיו לפני ראש השנה, כאלו שחנטו בסתיו אחרי ראש השנה, וכאלו שחנטו בתקופת ט"ו בשבט של שמינית.

לכן עלינו לדעת אם וכיצד ניתן לדעת את שנת הפרי המסוים ממנו אנו רוצים להפריש, וכמו כן כאשר אנו מפרישים כמה פירות יחד עלינו לוודא שאיננו מפרשים מן הפטור – לימון שחנט בשביעית, על החיוב – לימון שחנט בשמינית.

למעשה ישנם מספר כללים שנבדקו ועל פיהם ניתן להכריע בחלק מן המקרים. על מנת שלימון יצהיב ויהיה בשל עד תום על העץ ולא ישאר ירקרק עליו להיות על העץ כפרי לקראת תקופת הסתיו, לכן לימון שחנט באביב מצהיב מהר משום שבתקופת הסתיו כבר קיים פרי, אבל לימון שחנט בסתיו נשאר ירקרק עד תקופה זו לערך, לכן לימון שהצהיב על העץ בתקופה זו הינו בספק אם הוא מהאביב של שנה שעברה או שמא הקדים מעט את זמנו מסיבות שונות והצהיב מהר יותר. [בלימון המסחרי עושים ללימוני הסתיו הבחלה לפני השיווק].

מידע נוסף שהגיע על פי בדיקות אגרונומים שסימנו חנטות של לימונים מזנים וממקומות שונים ברחבי הארץ, ובדקו לאחר מכן את גדלם של הלימונים, על פי בדיקה זו ניתן לומר שלימונים שבתקופה זו (תמוז) שקטרם אינו עולה על 8 ס"מ הינם ודאי שמינית.

שאר הלימונים הירקרקים הגדולים מקוטר זה הינם בספק ודינם כאמור למעלה.