תגיות קשורות

מזג האוויר החורפי כיסה ערים רבות  בשלג בימים אלו וכתוצאה מכך נגרמו נזקים שונים לצמחים ועצים, להלן תשובות לחלק מן השאלות המצויות במצב כזה:

הסרת שלג מצמחים

צמחים הרגישים לקור ועלולים להנזק נזק משמעותי כתוצאה מן השלג שעליהם, מותר להסיר מהם את השלג.

ישור ותמיכת עצים

עצים שהתעקמו אסור לישרם או לקושרם לעמוד וכדומה על מנת שיגדלו ישר, אלא אם על ידי גדילתם העקומה יגרם להם נזק משמעותי העלול להביא למותו של העץ או מיעוט משמעותי של פירותיו. תמיכה בעץ על מנת שלא יטה יותר או על מנת שלא ישבר מותרת.

ענף שנשבר בחלקו מותר לתמוך בו על מנת שלא ישבר יותר, אך אסור לתמוך בו על מנת שיחזור ויתאחה. קרא עוד>>

עצי נוי שאם לא יישרו אותם לא יהיה ניתן לישרם אחרי שביעית, ובמידה ויגדלו כך הם אינם ראוים לנוי, מותר לישרם בשביעית.

הוצאת העציצים

הוצאת עציצים שהוכנסו הביתה, אם נעשית על מנת לשפר את גידול העציץ אסורה אלא אם יגרם נזק ניכר מבכך שהעציץ ישאר בבית אז יש להתיר משום שמדובר מקום הפסד. במידה והוצאת העצים נעשית מסיבות שונות אך לא על מנת להיטיב את הצמיחה, ישנם דעות שונות אם אסור או מותר.

הסרת עלים

עלים שכמשו מנזקי קור שלג וכדומה אסור להסירם אם אי הסרתם תביא לנזק משמעותי לצמח מותר, הסרת העלים לצורך נוי בלבד יש אומרים שמותר.

גיזום ענפים

גיזום ענפים שנשברו חלקית או מפריעים למעבר וכדומה, אם אין בכוונתו לשיפר צימוח העץ, וניכר הדבר שאינו עושה זאת לשם כך, מותר לגוזמם, אך יעשה זאת בגיזום שאיננו מקצועי ומדוייק במקומות הנכונים לגיזום מבחינה חקלאית. קרא עוד>>

נטיעת עקורים והשבת עציצים

 צמחים שנעקרו על ידי רוחות או כובד השלג וכדומה אסור להחזירם לאדמה, בשעת הצורך ניתן להעבירם לעציץ שאינו נקוב ולגדלם בתוך בית (מקום מקורה).

עציץ נקוב שנפל, אם שרשיו נותרו מכוסים אדמה ובמידה וישאר כך יגרם נזק משמעותי לצמח, מותר להעמידו ולהשיבו למקומו, אך אם הוא יוכל להמשך לגדול ללא נזק משמעותי אסור להשיבו למקומו. קרא עוד>>

עץ או צמח בעציץ שנפל והתעקם כך שחלק משרשיו נחשפו, יש לעשות שאלת חכם אם מותר להעמידו ולהחזיר את שרשיו לאדמה.

קרא עוד אודות טיפול בעציצים בשנת השמיטה>>

סתימת בורות ותעלות

בורות ותעלות שנפערו מסחף גשמים וכדומה במקומות שראוי לגדל בהם, אין לכסותם עד שפתם עם פני הקרקע, אלא יש להשאיר טפח ריק ולמלאותו בחצץ וכדומה.

אולי יעניין אותך...