תגיות קשורות

שיעור בנושא הכנה לשנה השמינית –
סקירה תמציתית ובהירה מאת הרה"ג אהרון פרנקל שליט"א,
מרבני בית ההוראה שע"ש הרב רוזנברג זצ"ל

חלק א'

האם כל מלאכות הקרקע מותרות בשמינית

חלק ב'

מתי מסתיימת שנת השמיטה לפירות האילן?

וכיצד נקבע אלו פירות קדושים בקדושת שביעית ואלו אינם קדושים?

חלק ג'

מדוע בירקות שנת השמיטה מתמשכת לתוך השנה השמינית

ולא הולכים בהם אחר לקיטה?

אלו ירקות קדושים בקדושת שביעית בשנה השמינית ועד מתי?

ממתי ניתן לקנות ירקות לא פיקוח שביעית?