תגיות קשורות

תקציר הלכות שמיטת כספים ופרוזבול,
מאת הרה"ג משה דובין שליט"א – רב בבית הוראה שע"ש הרב רוזנברג.
שיעור קולח ובהיר משרשי המצווה עד ההלכה למעשה.

A short class on shmittas kesafim
from Rabbi Yisrael Moshe Dubin
Presenting clearly and concisely the concepts
of the mitzvah and the practical halachos

אולי יעניין אותך...