3. אתרוגים שנקטפים אחרי ראש השנה תשע"ח האם חייבים במעשר שני או במעשר עני?

אע"פ שבאתרוג הלקיטה קובעת לאיזו שנה הוא מתיחס, אך ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט. לכן אתרוג שיקטף אחרי ראש השנה תשע"ח חייב במעשר שני, רק מה שיקטף אחרי ט"ו בשבט תשע"ח יהיה חייב במעשר עני.