הנותנים מעשר עני מיין שעשו ומעדיפים לתת בכסף, כמה כסף הם צריכים לתת על בקבוק יין הרי ישנן ינות משובחים שמחיר בקבוק יכול להגיע ל50 ש"ח ויותר וישנן יינות שמחיר הבקבוק הוא 15 ש"ח.

מסתבר שצריך לתת לפי השיעור של היין הזול במקום אלא א"כ ידוע לו בבירור שאנשים יקנו את היין שלו במחיר גבוה יותר שאז צריך לתת לפי השיעור הזה. [ומכל מקום יכול להוריד את דמי הפער שהחנות לוקחת להרויח כגון בקבוק שנמכר ב15 ש"ח כמעט שליש ממנו הוא רווחים עסקיים שאפשר להוריד].