שתלתי חודשיים לפני השמיטה 2עצי לימונים השנה נתנו פרי האם זה ערלה ? (כששתלתי שתלתי עם האדמה שלו והוא היה בגובה לפחות 1 מטר)

לפי חשבון שנות הערלה העץ יצא מידי ערלה רק מה שיחנוט אחרי ט"ו בשבט של שנה הבאה דהיינו תשע"ז.

אמנם אתה מציין ששתלת עץ בגובה מטר אך לא ציינת איך העברת אותו ממקום למקום, וכמה אדמה היה בשעת העברה, מכיון שכן אנו מסתכלים על העברה כנטיעה חדשה.

אם ברור לך מתי נטעו את השתילים הראשונים, וכיצד העבירו אותם, [או באיזה עציצים היו] וכמה אדמה היה בשעת העברה אתה מוזמן לשלוח ונדון מחדש בשאלתך.