שתלתי בקופסאות קרטון שונות : סלק, צנון, וכמה סוגי שעועית. האם צריך להיות מרחק מסוים בין הקופסאות, ואם כן מהו המרחק. האם המרחק מתייחס גם למרחק בין הענפים?

יש מחלוקת האם בעציצים שונים יש כלאי זרעים ולדעת החזון איש גם בקופסאות ועציצים צריך לשמור מרחק.

שיעורי ההרחקות:

בין הסלק לצנון שהם ב' מיני ירק המרחק הוא טפח וחצי והוא כ 15 ס"מ.

בין הירקות לשעועית שהיא קטניות המרחק הוא 6 טפחים שהוא כ60 ס"מ לדעת החזון איש.
המרחק הוא רק מהזרעים ולא מהנוף.