שתי חבילות מצות: אחת מקמח רגיל ואחת מקמח כוסמין, או שתי חבילות מצות: אחת של מצות רגילות ואחת של מצות ציטרין (דקות מאוד) שיש עליהן מדבקה "לא הופרשה חלה" האם יש להפריש חלה בכל מקרה ואם כן – האם ניתן להפריש מחבילה אחת על השניה?

אם יש שיעור חלה יש להפריש חלה בברכה – ואם אין שיעור חלה יש להפריש חלה בלי ברכה.
לגבי השאלה האם אפשר להפריש מחבילה אחת על השניה
מצות מקמת חיטים ומצות מקמח כוסמין הם ב' מינים. ולכן, יש להפריש מכל מין בנפרד.
אמנם, ציטרין ומצות מקמח רגיל הן מין אחד וניתן להפריש מזה על זה