שקדים טריים הנמצאים על העץ (נכון לתאריך ד' סיון) האם שייכים לשנה השביעית וחייבים בקדושה או ששייכים לשנה השמינית וחייבים במעשר?

השקדים שנמצאים על העץ עתה הם שייכים לשנה השמינית וצריך לעשרם.

אך עדיין הם לא משווקים בחנויות [ולכן בחנויות צריך השגחה על השקדים]