שמנו בצל יבש [מעושר] בכוס מים וגדל ממנו בצל ירוק. האם צריך להפריש ממנו תרו"מ?

בצל מעושר שצמחו עליו עלים חדשים, אין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אולם אם גדל הבצל בתוך כוס מים ראוי להפריש תרו"מ מהעלים שגדלו, בלא ברכה. הגדל בתוך בית, לעולם אין מפרישים ממנו תרו"מ בברכה, אלא בלי ברכה.