שמועה שמעתי כי רוב עצי הפרי הנמכרים הינם מורכבים, פעמים בהרכבת היתר ופעמים בשל איסור. בחצרי קיימים מזה כחמש עשרה – עשרים שנה עצי גפן רימון לימון ושסק שננטעו ע"י הדיירים הקודמים. שאלתי היא, האם קיים איזשהוא מידע בענין? האם ישנה אפשרות לברר אם העצים מורכבים באיסור? האם צריך/ראוי/מותר לעקור אותם? (יצויין כי אין לי בהם צורך)

בגפן ורימון אין הרכבות [גם אם מורכב זה רק על מינו]

שסק רובו המוחלט מורכב על מינו, רק מיעוט קטן  מורכב ואין צריך לעקור ומותר לקיים.

לימון הוא ספק הרכבה ואסור לנוטעו אמנם מותר לקיימו,

לכן אין לעקור את העצים שלא לצורך מצד בל תשחית וחשש סכנה.