שכחתי להפריש חלה לפני שבת האם מותר להפריש חלה בשבת? והאם מותר להפריש חלה ביום טוב?

אין להפריש חלה בשבת ויום טוב ואם שכחו להפריש חלה אין לאכול מהחלות או העוגות.

הערה: ישנם רבנים שכונתיים שעושים הפרשת חלה לצורך הציבור ויש לברר אצל הרב המקומי אצלכם אם ידוע לו מדבר זה.